Tuesday, 29 March 2011

Lencana Sekolah SK Nambayan Tambunan

MAKNA LOGO/LENCANA SEKOLAH

  1. PENJURU LIMA

Lima penjuru sebelah atas menunjukkan prinsip-prinsip Rukun Negara.

  1. BULATAN

Bulatan berwarna hijau menunjukkan lokasi sekolah dan taburan murid dari kampung sekitar.

  1. GAMBAR BUKU

Buku adalah sumber ilmu dan bahan bacaan.

  1. OBOR

Obor bermaksud, tanda dorongan dan semangat yang tinggi untuk mencapai kemajuan di dalam berbagai bidang.

  1. DUA BENTUK SAYAP

Sayap di sebelah bawah melambangkan sikap terus berusaha dengan cekal walaupun menghadapi rintangan dan kegagalan.

  1. TEKUN USAHA JAYA

Kejayaan tidak akan dicapai tanpa usaha yang gigih dan penuh kesungguhan

No comments:

Post a Comment